Co to jest tarcza podatkowa?

07 maja
11:17 2017

Efekt tarczy podatkowej oznacza istotne i wymierne korzyści dla przedsiębiorców. Na czym one polegają i kto może z nich skorzystać?

Tarcza podatkowa, zwana także osłoną podatkową, oznacza zmniejszenie obciążeń z tytułu podatku dochodowego przez finansowanie działalności kapitałem obcym. Efekt tarczy podatkowej następuje wtedy, gdy zewnętrzne formy finansowania mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Wśród nich znajdą się między innymi odsetki od zaciągniętych kredytów, amortyzacja czy raty leasingowe.

Kto może skorzystać z efektu tarczy podatkowej?

Sama możliwość skorzystania z tarczy podatkowej jest zależna od sposobu prowadzenia księgowości przez daną firmę. Obniżenie podstawy opodatkowania jest bowiem zarezerwowane dla przedsiębiorców rozliczających się z urzędem skarbowym za ogólnych warunkach. Osoby korzystające z podatkowych form ryczałtowych, a także z karty podatkowej nie mogą w ten sposób zmniejszyć swoich zobowiązań podatkowych.

Kolejnym warunkiem jest oczywiście uzyskanie zysku powodującego naliczenie podatku dochodowego. W 2015 roku kwotą wolną od podatku jest 3091 zł.

Jak to wygląda w praktyce?

Firma notująca odpowiednie zyski jest zmuszona do przelania na konto urzędu skarbowego odpowiedniej kwoty podatku dochodowego. W przypadku finansowania działalności kapitałem obcym, a więc kredytami czy leasingiem, istnieje jednak możliwość obniżenia wysokości tego podatku. Dzieje się to przez zakwalifikowanie odsetek kredytowych lub rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu i obniżenia o tę wartość podstawy opodatkowania. Osiągnięte korzyści określa się mianem efektu tarczy podatkowej.

Leasing a kredyt

Osoby zainteresowane korzyściami wynikającymi z efektu osłony finansowej powinny w trakcie wyboru formy finansowania swojej działalności zdecydować, czy zechcą korzystać z kredytów bankowych, czy leasingu. W tym pierwszym przypadku kosztem uzyskania przychodu będą odsetki i amortyzacja.

Leasing operacyjny daje w tym zakresie znacznie większe możliwości, gdyż pozwala zaliczyć na poczet kosztów uzyskania przychodu całe raty leasingowe i wszystkie koszty wstępne. Nie pozwala on jednak odliczać kosztów amortyzacji, gdyż wyklucza to umowa leasingowa.