Zobacz, jakie dokumenty będą potrzebne do kredytu hipotecznego na firmę

08 kwietnia
12:58 2017

Przygotowanie wszystkich dokumentów, które będą potrzebne przy staraniu się o kredyt hipoteczny na firmę, jest w stanie znacznie przyspieszyć proces wnioskowania. Zobaczmy, jakie dokumenty niezbędne są do uzyskania kredytu hipotecznego.

Procedura kredytowa może przebiegać szybciej, gdy kredytobiorca posiada przygotowane wszystkie niezbędne dokumenty. Dokumenty niezbędne do uzyskania kredytu hipotecznego można podzielić na cztery podstawowe grupy. Po pierwsze są to dokumenty identyfikujące kredytobiorcę.

Dokumenty identyfikujące kredytobiorcę

Dokumentami identyfikacyjnymi są dokumenty tożsamości. Bank będzie wymagała przedstawienia dowodu osobistego oraz drugiego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, czyli prawa jazdy, paszportu itd.

Dokumenty poświadczające dochód

Drugą dokumentów, których będzie wymagał bank są dokumenty dotyczące osiąganych dochodów. Jeśli dochody uzyskiwane są z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej bank będzie wymagał przedstawienia decyzji o nadaniu numeru Regon oraz NIP. Zaświadczenie o działalności gospodarczej bądź też inny dokument, który poświadcza fakt prowadzenia działalności gospodarczej. Niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami w US oraz niezaleganiu ze składkami w ZUS. Spółka będzie musiał przedstawić umowę oraz zezwolenie na prowadzenie działalności, gdy jest to działalności prowadzona na podstawie koncesji. Banki wymagają przedstawienia deklaracji PIT 36 lub PIT 36L za poprzedni rok obrachunkowy lub dwa poprzednie lata oraz załącznika PIT/B do PITu 36. Niezbędne jest przedstawienie wyciągu z rachunku firmowego. W zależności od rodzaju prowadzonej księgowości bank może wymagać Księgi Przychodów i Rozchodów za bieżący rok obrachunkowy  informacji o odpisach amortyzacyjnych, deklaracji CIT lub deklaracji podatkowej PIT przy korzystaniu z pełnej księgowości. Przy pełnej księgowości bank będzie wymagał wglądu w bilans, rachunek zysków i strat zarówno za rok obrachunkowy jak i bilans, rachunek zysków i strat za ostatni kwartał. Przy rozliczaniu się ryczałtem trzeba dostarczyć oświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu za okres 6 mies., księgi przychodów lub faktur. Niezbędne będzie również zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów ewidencjonowanych za ostatnie 2 lata. Od firm korzystających z karty podatkowej bank będzie wymagał oświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu za okres 6 mies., oraz kopię decyzji Urzędu Skarbowego o wymiarze karty podatkowej wyznaczonego na dany rok.

Dokumenty dotyczące nieruchomości

Dokumenty dotyczące nieruchomości różnią się w zależności, czy nieruchomość kupowana jest na rynku pierwotnym od dewelopera, czy na rynku wtórnym. W obu przypadkach niezbędne jest przedstawienie umów przedwstępnych.