W czym pomoże arbiter bankowy?

06 lutego
12:27 2015

Sprawy sporne pomiędzy bankami a ich klientami często się zdarzają. Kiedyś jedynym rozjemcą był sąd, teraz można skorzystać również z pomocy arbitra bankowego.

Instytucja arbitrażu bankowego powstała na wniosek banków. Związek Banków Polskich w 2002 roku powołał do życia Bankowy Arbitraż Konsumencki. Obecnie do BAK należą wszystkie banki zrzeszone w Związku Banków Polskich oraz banki spółdzielcze. Od razu trzeba nadmienić, że arbiter bankowy nie ma żadnego wpływu na decyzje instytucji pozabankowych.

Kiedyś mało kto zwracał się do sądu w przypadku spraw spornych z bankiem. Ludzie nie wierzyli, że z tak potężną instytucją finansową można wygrać. Banki dysponują rzeszą prawników, w każdej chwili mogą zatrudnić najlepszych rzeczoznawców oraz innych specjalistów. Pojedynczy klient czuł się zbyt słaby, aby stanąć z nimi w szranki.

Czy instytucja Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego daje konsumentowi poczucie bezpieczeństwa? Czy pomoże w jego walce z bankiem? Klienci zainteresowani złożeniem skargi na banki do arbitra bankowego dość sceptycznie do tego podchodzą. W końcu BAK to instytucja powołana przez ZBP. Trudno się dziwić, że klienci bankowi nie mają do niej zaufania. Poza tym arbiter bankowy rozstrzyga sprawy sporne z bankami tylko do kwoty 8 tys. zł. To zdecydowanie zbyt niski próg dla konsumentów, ale taka jest decyzja Związku Banków Polskich.

Zażalenie na działalność banków można składać wtedy, gdy nie udało się nic zdziałać poprzez wcześniejsze reklamacje. Klienci bankowi mogą zaskarżyć każdą decyzję banku, jeżeli tylko uznają to za stosowne oraz są przekonani do swoich racji. Należy wiedzieć, że arbiter bankowy nie rozstrzyga spraw związanych z obligacjami skarbu państwa, książeczkami mieszkaniowymi, a także kredytami z dopłatami rządowymi. Aby arbiter bankowy mógł podjąć działania, należy złożyć bardzo dokładnie wypełniony wniosek, ewentualnie inne dokumenty, których zażąda, oraz wnieść opłatę w wysokości 50 zł.

Decyzja arbitra bankowego jest dla banków ostateczna. Jeżeli jest dla nich niekorzystna, to muszą zapłacić wszystkie koszty związane ze sprawą. Dla klienta bankowego nie jest to decyzja wiążąca, bowiem może się jeszcze odwołać do sądu.

Klienci nie do końca wierzą instytucji arbitra bankowego: coraz więcej spraw kierowanych jest do sądu i coraz częściej są to pozwy zbiorowe. Przy drobniejszych sprawach warto jednak najpierw skorzystać z instytucji Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego.