Gdzie po kredyt gotówkowy bez BIK i sprawdzania zdolności kredytowej?

07 października
12:57 2016

Kredyt gotówkowy bez BIK i bez konieczności sprawdzania zdolności kredytowej to szansa na pożyczenie pieniędzy dla klientów, którzy mają trudności w pozyskiwaniu kredytu gotówkowego na standardowych warunkach. Gdzie można uzyskać taki kredyt?

Procedury przyznawania kredytów gotówkowych przez banki oparte są na bardzo restrykcyjnych procedurach. Banki wymagają przedstawienia dokumentów o dochodach na podstawie, których wyliczają zdolność kredytową. Każdy bank sprawdza również informacje o kredytobiorcach informacje w bazie BIK. W Biurze Informacji Kredytowej gromadzone są informacje o wszystkich zobowiązaniach w bankach danego klienta. Wszelkie opóźnienia w spłatach kredytów czy brak spłaty kredytu wpływają bardzo negatywnie na scoring, czyli ocenę punktową kredytobiorcy, która określa stopień ryzyka udzielenia danej osobie kredytu. Negatywna historia kredytowa przekłada się na niższy scoring, co najczęściej uniemożliwia zaciągnięcie kredytu. Przy kredytach gotówkowych w bankach problemem może być nawet brak historii kredytowej, który może uniemożliwić uzyskanie kredytu gotówkowego.

Kredyt bez BIK

W Polsce wszystkie banki mają obowiązek sprawdzania informacji o klientach starających się o kredyt informacji zawartych w BIK. Pieniądze można pożyczyć bez sprawdzania BIK w firmach finansowych. W tych firmach często nie są również sprawdzane informacje dotyczące źródła finansowania. Firmy pożyczkowe nie wymagają przedstawienia zaświadczeń o dochodach przy szybkich pożyczkach. Informacje o wielkości uzyskiwanych dochodów trzeba przedstawić dopiero przy wyższych kwotach. Pożyczenie pieniędzy poza bankami wiąże się z koniecznością zapłacenia znacznie większych kwot związanych z dodatkowymi kosztami w postaci prowizji czy opłat manipulacyjnych. Dla klientów, którzy mają złą historię kredytową, jest to jednak jedyna szansa na pożyczenie pieniędzy na rynku finansowym.

Informacje przechowywane w BIK

Informacje dotyczące historii kredytowej kredytobiorców, które znajdują się w BIK, przechowywane są przez kilka lat. Do BIK trafia każda rata kredytu niespłacona w terminie. Najdłużej przechowywane są informacje dotyczące windykowanych należności. Negatywna historia kredytowa w BIK może przez wiele lat wpływać na brak możliwości pozyskania kredytu. Podobnie posiadanie wielu zobowiązań kredytowych w bankach negatywnie wpływa na możliwości pozyskania nowych kredytów. Wszelkie zobowiązania w bankach obniżają zdolność kredytową. Im niższy jest scoring w banku tym znacznie trudniej jest pozyskać kredyt a jeśli uda się kredyt pozyskać to najczęściej na znacznie gorszych warunkach. Często w takiej sytuacji konieczne jest przedstawienie poręczycieli lub posiadanie zabezpieczeń kredytu przede wszystkim w postaci hipoteki nieruchomości.