Ile wynosi oprocentowanie kredytów obrotowych: luty 2015

02 marca
16:45 2015

Kredyty obrotowe najczęściej przeznaczane są na bieżącą działalność firm. Po takie kredyty przedsiębiorcy sięgają najczęściej. W jakich bankach ich oprocentowanie jest najniższe?

W ofercie kredytów obrotowych, czyli kredytów przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności firm, najkorzystniej wyglądają oferty takich banków, jak BZ WBK i BNP Paribas. Ten ostatni w swej ofercie przeznaczonej dla przedsiębiorców ma aż siedem propozycji kredytu obrotowego przy różnych kosztach i warunkach. Warto również zapoznać się z ofertami Raiffeisen Banku.

Bank BZ WBK przygotował dla przedsiębiorców ofertę kredytu obrotowego pn. Biznes Ekspres EBI, z oprocentowaniem nominalnym 2,26 proc., rzeczywistym 2,28 proc. oraz marżą w wysokości 0,4 proc. Bank pobiera od ubiegających się o kredyt prowizję w wysokości 1 proc. Natomiast firma, aby w ogóle mogła ubiegać się o taki kredyt, powinna udowodnić 12 miesięcy stażu. Do zalet tej oferty należy zaliczyć brak zabezpieczeń oraz dość niskie oprocentowanie, do wad – wymagany okres 12 miesięcy działalności na rynku oraz fakt, że kredyt jest udzielany tylko w polskich złotówkach.

BNP Paribas ma w swojej ofercie aż 7 ofert kredytu obrotowego, ale najwyżej w zestawieniach jest „Kredyt w rachunku bieżącym dla małych i średnich firm”. Oprocentowanie nominalne tego kredytu wynosi 2,86 proc., natomiast rzeczywiste – 2,89 proc. Marża wynosi 1 proc., natomiast prowizja to 0,5 proc. Dużą zaletą tego kredytu jest fakt, że jest to kredyt na uproszczonych procedurach i preferencyjnych warunkach cenowych, ale tylko od kwoty 50 tys. zł do 1 mln zł. Bank ten również nie wymaga ubezpieczenia kredytu, ale żąda dostarczenia zaświadczeń z ZUS oraz urzędu skarbowego.

Raiffeisen Bank zaproponował swoim klientom „Linię kredytową w rachunku bieżącym”, bez prowizji, z marżą wynoszącą 2 proc. oraz oprocentowaniem rzeczywistym wynoszącym 3,93 proc. Bank ten skrócił okres działalności firm na rynku do 6 miesięcy. Zaletą tej oferty jest duża elastyczność i konieczność udokumentowania stosunkowo krótkiego okresu działalności firmy. Do wad należy zaliczyć konieczność zabezpieczenia tego kredytu. Warto dodać, że kredyt ten udzielany jest tylko w polskich złotych.

Na analizie tych ofert przedsiębiorcy nie powinni poprzestać. Warto dokładnie sprawdzić resztę propozycji BNP Paribas, a także innych banków, jak chociażby Idea Bank czy ING Bank Śląski.