Jak nie stracić na wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego?

04 lutego
14:26 2017

Kredyty hipoteczne są ważne i cieszą się dużym zainteresowaniem klientów banków. Wybierając jak najkorzystniejszy kredyt, należy brać pod uwagę również wcześniejszą jego spłatę.

Klienci zawsze szukają najlepszych dla siebie ofert kredytowych, obliczając własne zdolności kredytowe, koszty kredytów, warunki kredytowania. Niekoniecznie zastanawiają się, czy banki proponują tak zwane wakacje kredytowe i czy nie każą sobie płacić za wcześniejszą spłatę kredytów. Tymczasem często zdarza się, że można stracić na przedwczesnej spłacie kredytu hipotecznego. A może można zyskać? Potrzebna jest nie tylko dogłębna analiza ofert, ale też ocena sytuacji indywidualnej klienta. 

Należy wybierać oferty, w których banki nie pobierają opłat za wcześniejszą spłatę kredytów. To nie oznacza, że w innych elementach będzie to oferta korzystna. Zawsze pozostaje coś za coś, banki nie są bezinteresowne, dlatego przed decyzją o wcześniejszej spłacie kredytu należy rozważyć wszystkie możliwości.

Spłata kredytu hipotecznego

Kredyty hipoteczne są kredytami długoterminowymi, więc po latach może zdarzyć się sytuacja, że nagły przypływ gotówki stwarza możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. Co zrobić, by na tej operacji nie stracić? Wiele zależy od stóp procentowych. Aby zacząć myśleć o wcześniejszej spłacie kredytu, nie oznacza to konieczności natychmiastowego uiszczenia całej kwoty. Comperia.pl zaleca spłacanie większych rat w sytuacji, kiedy stopy procentowe są niższe. Przykładowo, jeżeli dana osoba zaciągnęła kredyt hipoteczny, kiedy trzymiesięczny współczynnik WIGOR wynosił 5,12 proc., zaś obecnie jest na poziomie 2,65 proc., oznacza to, że teraz płaci ona o wiele niższe raty kredytów. Chodzi więc o to, by teraz wpłacać do banku jak największe raty, bowiem nie wiadomo, jak długo stopy procentowe będą utrzymywać się na takim poziomie.

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu

Podczas ustalania rat miesięcznych banki niekoniecznie godzą się na dobrowolne ich zwiększenie. Dłuższy okres spłaty to dla banków wyższe odsetki. Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego wcale nie musi być dla klienta opłacalna. Dlaczego? Ponieważ bank na wcześniejszej spłacie kredytu traci, a więc za wcześniejszą spłatę może zażądać określonej prowizji. Najczęściej, według Comperia.pl, banki pobierają najwyższe prowizje po okresie od 3 do 5 lat od uruchomienia kredytu. Bank BGŻ pobiera 2 proc. za wcześniejsze spłacenie kredytu w ciągu pierwszych 5 lat, a PKO BP 1,5 proc. za częściową spłatę w ciągu pierwszych 3 lat kredytu i 2 proc. za całość kredytu. Są to więc duże kwoty, ale są banki, które nie pobierają w ogóle prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego. Warto sprawdzić, na jakich warunkach się to odbywa.

Należy wszystko dokładnie przeliczyć, bowiem może okazać się, że nawet zapłacenie wysokiej prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu będzie korzystniejsze od płacenia wysokich odsetek przez kolejne lata spłaty kredytu. Niestety, nie ma pewności, jak Rada Polityki Pieniężnej będzie reagowała na sytuację i czy będzie obniżać lub podwyższać stopy procentowe.